για μένα

δημοσιεύονται διάφορα άρθρα, που θεματικά σχετίζονται με το αδυνάτισμα. Κάθε χαμένα σας κιλά, όσα σχετίζονται με αυτό βελτίωση της υγείας και τη γενική κατάσταση της υγείας είναι για μένα αιτία για την υπερηφάνεια. Θα μου είναι πολύ ωραίο, αν οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μου, χρήσιμα ακόμη και σε μικρό βαθμό. Θέλω να μοιραστώ μαζί Σας τις γνώσεις του, καθώς και να βοηθήσει στην επίτευξη επιθυμητό σχήμα με τη βοήθεια της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας.